Extranet toegang

Toegang tot Cloud

Laatste nieuws

Laatste artikel

Politique de confidentialité

Dit privacybeleid regelt de wijze waarop de website de van websitegebruikers verzamelde informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en verspreidt. Dit privacybeleid is van toepassing op de site en alle producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden.

Persoonlijke identificatiegegevens

Wij kunnen op verschillende manieren persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer de gebruiker onze site bezoekt, zich registreert op onze site, zich abonneert op een nieuwsbrief, en in verband met andere activiteiten, diensten, functies en middelen die beschikbaar zijn op ons platform. De gebruikers kan zo nodig om hun e-mailadres worden gevraagd. Gebruikers kunnen onze site echter anoniem bezoeken. Wij verzamelen alleen persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers als zij die vrijwillig aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren om hun persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, behalve dat dit hen kan beletten om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Site of deel te nemen aan bepaalde activiteiten in verband met de Site.

Niet-persoonlijke identificerende informatie

Wij kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over gebruikers verzamelen wanneer zij met onze site interageren. Niet-persoonlijke identificatiegegevens kunnen de naam van de browser, het type computer en technische informatie over de wijze van verbinding van de gebruiker met onze site omvatten, zoals het gebruikte besturingssysteem en de Internet Service Provider en andere soortgelijke informatie.

Webbrowser cookies

Onze site kan gebruik maken van “cookies” om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de gebruiker plaatst cookies op zijn harde schijf om informatie over hem te registreren en soms te volgen. De gebruiker kan zijn of haar browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat hij of zij een melding ontvangt wanneer cookies worden verzonden. In dat geval is het mogelijk dat sommige delen van de site niet naar behoren functioneren.

Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

Het bedrijf kan de persoonsgegevens van gebruikers verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Verbetering van de klantenservice. De informatie die u ons verstrekt, helpt ons doeltreffender te reageren op uw verzoeken en ondersteuningsbehoeften.
  • De gebruikerservaring personaliseren. Wij kunnen de informatie in geaggregeerde vorm gebruiken om te begrijpen hoe onze gebruikers, als groep, de diensten en middelen gebruiken die op ons platform worden aangeboden.
  • Stuur periodieke e-mails. Wij kunnen het e-mailadres gebruiken om de gebruiker informatie en updates over zijn aanbod toe te sturen. Dit kan ook worden gebruikt om te reageren op hun vragen, verzoeken en/of verzoeken. Indien de gebruiker besluit zich op onze mailinglijst in te schrijven, zal hij e-mails ontvangen die bedrijfsinformatie, updates, informatie over verwante diensten of producten, enz. kunnen bevatten. Indien de gebruiker zich op enig moment wenst uit te schrijven voor onze campagnes en geen e-mails meer van ons wenst te ontvangen, zijn onderaan elke e-mail gedetailleerde instructies opgenomen om zich uit te schrijven. De gebruiker kan ook contact met ons opnemen op onze Site.

Hoe beschermen wij uw informatie

Wij maken gebruik van gegevensverzamelingstechnieken, informatieopslag en -verwerkingspraktijken en passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking en vernietiging van uw persoonlijke informatie zoals; gebruikersnaam, wachtwoord, betalingsgegevens en alle informatie die op onze site is opgeslagen.

Het delen van uw persoonlijke informatie

Wij verkopen, verhandelen of verhuren de persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers niet. Wij kunnen geaggregeerde algemene demografische gegevens, niet gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie, over onze sitebezoekers en gebruikers delen met onze zakenpartners, filialen en adverteerders voor de hierboven beschreven doeleinden.

Sites van derden

Gebruikers kunnen op onze site advertenties of andere inhoud aantreffen die verwijzen naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derden. Wij hebben

geen controle over de inhoud of links die op deze sites verschijnen en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die aan onze site gekoppeld zijn. Bovendien kunnen deze sites of diensten, alsmede de inhoud en links daarop, aan voortdurende verandering onderhevig zijn. Deze sites en diensten kunnen hun eigen privacybeleid hebben. Browsen en interactie op een andere website, met inbegrip van degenen die een link naar onze site, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die websites.

Wijzigingen in dit privacybeleid
De onderneming kan dit privacybeleid te allen tijde bijwerken. De datum van de laatste bijwerking die onderaan de bladzijde is vermeld, zal dienovereenkomstig worden aangepast. Wij moedigen gebruikers aan deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen en op de hoogte te blijven van onze pogingen om de door ons verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Wij moedigen gebruikers aan deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen en op de hoogte te blijven van onze pogingen om de door ons verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Uw instemming met deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken, verklaart u zich akkoord met dit beleid. Indien u niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden, verzoeken wij u deze site niet te gebruiken. Uw voortgezet gebruik van deze site na de gepubliceerde update van dit beleid zal worden beschouwd als aanvaarding van het beleid.

Scroll naar boven