Extranet toegang

Toegang tot Cloud

Laatste nieuws

Laatste artikel

Duitse verpakkingswet - VerpackG

Sinds 1 januari 2022 heeft de Duitse wetgeving inzake verpakkingen nieuwe aanpassingen ondergaan, met name een registratieplicht voor alle bedrijven die producten met verpakkingen op de Duitse markt aanbieden en nieuwe bepalingen voor bedrijven die actief zijn in B2B .

Deze wet wordt uitgebreid voor buiten Duitsland gevestigde bedrijven die pakketten binnen het land verzenden.

Doelstellingen van de wet VerpackG

  • Duidelijke toename van recyclingdoelstellingen
  • Preventie van verpakkingsafval
  • Gelijkheid tussen producenten

Volgens de Duitse wet is het bedrijf dat gevulde verpakkingen met goederen commercieel op de Duitse markt brengt met het oog op distributie, consumptie of gebruik (dit geldt ook voor gratis monsters)

Aangezien er geen minimumdrempel is (zoals 300 kg in België), wordt iedereen die voor het eerst verpakkingen in Duitsland op de markt brengt, getroffen door de nieuwe wet en moet hij zich aan de regelgeving houden.

Verpakkingen die onderworpen zijn aan deelname aan een ecosysteem zijn verpakkingen die goederen bevatten die na gebruik voornamelijk als afvalstof bij de eindconsument terechtkomen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERPAKKING BIJ UITVOER?

  • Bedrijf onderworpen aan verplichtingen Elke producent of marktdeelnemer die verpakte producten voor het eerst op het Duitse grondgebied op de markt brengt (als eerste distributeur), moet de nieuwe wet naleven, zelfs als hij in het buitenland is gevestigd
  • Bij export naar Duitsland: Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verpakte goederen bij het overschrijden van de Duitse grens (risico-overgang) moet voldoen aan de Duitse verplichtingen met betrekking tot het terugnemen en recyclen van verpakkingen

Werk je in DROPSHIPPING of Groothandel naar Duitsland met Kokoon Design?

Kokoon Design verzendt rechtstreeks naar een Duitse consument en is verantwoordelijk voor alle verzonden verpakkingen.

Je hebt niks te doen. Kokoon Design voldoet al aan deze nieuwe regelgeving. We hebben het LUCID-nummer. (die we op aanvraag kunnen leveren)

Werk je in EXWORKS met Kokoon Design?

In dit geval bent u verantwoordelijk voor de invoer in Duitsland en moet u zich aan deze regeling houden.

U moet zich daarom inschrijven bij het Centraal Register (“Zentrale Stelle

Verpackungsregister | LUCID”) alvorens de in EXWORKS gekochte producten op Duitse bodem op de markt te brengen.

SAMENVATTING VAN DE BASISVERPLICHTINGEN OM TE VOLDOEN AAN VERPACKG ALS U IN EXWORKS WERKT EN ZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET IMPORTEREN VAN PRODUCTEN NAAR DUITS GRONDGEBIED:

  1. Deelnemen aan een eco-organisatie (zoals Landbell)
  2. Registreer u in het nieuwe Producer Register (Zentrale Stelle Verpackungsregister | LUCID op de website https://www.verpackungsregister.org/org/ )
  3. Geef de hoeveelheid verpakkingen per materiaalsoort aan bij een eco-organisatie en het Centraal Register.
  4. In specifieke gevallen dient u de integriteitsverklaring in bij de Centrale Registratie.

Uiteraard staat ons hele team tot uw beschikking als u nog vragen heeft over deze nieuwe regeling.

Scroll naar boven